Chào mừng năm học mới 2021-2022 - Năm học đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở khối 6.
Nguyễn Thị Chì, Ấp Xóm Trại, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP HCM