Chào mừng năm học mới 2021-2022 - Năm học đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở khối 6.
Cập nhật : 20:35 Thứ năm, 2/6/2022
Lượt đọc: 2252

Kế hoạch đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, năm học 2021-2022

Số/Ký hiệu: 155
Ngày ban hành: 2/6/2022
Ngày có hiệu lực: 2/6/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 155-ke-hoach-danh-gia-chuan-ht-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-nam-hoc-2021-2022_262022203713.pdf
Nội dung:

164