Chào mừng năm học mới 2021-2022 - Năm học đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở khối 6.
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 25/11/2019
Lượt đọc: 4890

Kế hoạch và QĐ hội đồng kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: ke_hoach_2511201916.docx
File thứ 2: qd_hoi_dong_thi_2511201916.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86