Chào mừng năm học mới 2021-2022 - Năm học đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở khối 6.

Có 19 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch CLB ĐỜN CA TÀI TỬ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: clbdon-ca-tai-tu_512022112159.docx
 Văn BảnQuản trị viên05-01-2022
2 Công khai dự toán
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-du-toan05012022_512022104216.pdf
 Văn BảnQuản trị viên05-01-2022
3 Kế hoạch và QĐ hội đồng kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_2511201916.docx
File thứ 2: qd_hoi_dong_thi_2511201916.doc
 Văn Bản 25-11-2019
4 Kế hoạch GVDG, GVCNG
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_hoi_thi_gvg-gvcn_gioi_811201914.doc
 Văn Bản 08-11-2019
5 Kế hoạch tổ chức ngày hội STEM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_to_chuc_ngay_hoi_stem_241020198.doc
 Văn Bản 24-10-2019
6 Kế hoạch ĐTBD 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_dao_tao_bd_19-20_141020199.doc
 Văn Bản 14-10-2019
7 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_chinh_tri_tu_tuong_19-20_259201915.doc
 Văn Bản 25-09-2019
8 Kế hoạch BDTX năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_bdtx_thcs_ant_19-20_259201915.doc
 Văn Bản 25-09-2019
9 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của pgd
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong_dan_nhiem_vu_nam_hoc_2019-2020_189201915.docx
 Văn BảnPGD18-09-2019
10 Quy chế sử dụng sổ điểm điện tử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_su_dung_sddt_119201915.doc
 Văn Bản 11-09-2019
11 Quy chế chuyên môn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_chuyen_mon_119201915.doc
 Văn Bản 11-09-2019
12 Kế hoạch trường học kết nối
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thuc_hien_truong_hoc_ket_noi_109201915.doc
 Văn Bản 10-09-2019
13 Kế hoạch chuyên đề, thao giảng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thao_giang-chuyen_de_109201915.doc
 Văn Bản 10-09-2019
14 Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_phu_dao_hoc_sinh_yeu_109201915.docx
 Văn Bản 10-09-2019
15 Kế hoạch dạy học STEM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_gd_staem_288201913.doc
 Văn Bản 28-08-2019
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích